Personligt engagemang


I närmare 50 år har vi förfinat vår verksamhet och vår långa branscherfarenhet gör att kompetensen är hög bland våra medarbetare. Genom flexibelt arbete tillgodoser vi våra kunders önskemål och alltid med hög service och kvalité i fokus. Vi arbetar utpräglat kundorienterat och där du som kund möts av samma kontaktperson varje gång. En medarbetare med ett personligt engagemang i just din lagersituation och i dina transporter. På så sätt hoppas vi kunna förenkla och korta ned ledtiderna för våra kunder.

Historik


Transportsektionen startades 1967 av ett antal möbelföretag från Bjärnum med syftet att under ett samlat namn förhandla sig till bättre priser på sina frakter. Tanken var att företagens totala volym skulle ligga till grund för en bättre prissättning än vad var och ett av företagen skulle kunna förhandla upp var för sig. Samma vision gäller än i dag för alla våra kunder.

Välkommen till Transportsektionen!

komplett logistik


Transportsektionen är företaget som arbetar med tredjepartslogistik. Med egna lagerlokaler och genom nära samarbete med både större och mindre transportörer kan vi erbjuda totallösningar åt våra kunder. Många av våra kunder har valt att fokusera på sin kärnkompetens och för att klara detta har de valt att överlåta sin totala logistik åt oss. Vi har idag både stora och mindre kunder som lagt sin lagerhållning, hantering och distribution till oss.

Vår affärsidé bygger på att vi utan egna transportmedel ska hjälpa små och medelstora företag med transport upphandlingar. Vi erbjuder även lagerhållning, hantering och distribution av kundorderstyrda produkter från grossistlager till slutkund.

“Vi har idag både stora och små kunder som har lagt ut sin lagring, hantering och distribution till oss och kan därmed koncentrera sig på sin kärnkompetens.”

Peter Jansson, VD